İnfrastruktur

“Azərinşaatservis” MMC əsas fəaliyyət sahəsi olan avtomobil və dəmir yolu tikintisində A-dan Z-yə bütün növ xidmətləri öz texniki imkanları hesabına həyata keçirir. Belə ki, bu yollarının tikintisində lazım olan bütün məhsullar Şirkətin müxtəlif müəssisə və zavodlarında istehsal edilir. Bununla yanaşı, Şirkət istehsal etdiyi məhsulların quraşdırılması və bu kimi digər xidmətlər də göstərməkdədir.

• Yol Tikintisi
• Dəmir Yolu Tikintisi
• Yol nişanlarının istehsalı və quraşdırılmaası
• Reflektiv yol xətlərinin çəkilməsi
• Yol təhlükəsizlik sədlərin istehsalı və quraşdırılması
• Öngərməli beton tirlərin istehsalı
• Qalvanizasiya xidməti