Rəhbərlik

 Abbasov Arzuman Hacı Direktor
 Əşrəfov Nazim Qulu Direktorun müavini
 Quliyev Elman Baba    Direktorun müavini
 Kərimov Fərhad Qalib  Direktorun müavini